Koncept v Smart City

Invipo je flexibilná, otvorená platforma zaisťujúca integráciu a interoperabilitu v inteligentných mestách. Nezáleží na tom, aký veľký projekt treba riadiť. Invipo prepája dáta z rôznych systémov v jeden celok a ponúka prehľadné sledovanie výstupov a efektívne riadenie smart projektov.

Na veľkosti
mesta nezáleží

invipo_web_smartcity_04

Vyberte len to,
čo potrebujete

Invipo zaisťuje spoľahlivé riešenie dohľadu a správy celého inteligentného mesta. Do dnešného dňa sa už o tom presvedčili predstavitelia a obyvatelia celého radu miest. V malých mestách integrujeme Invipo do IT systémov 3 – 4 týždne, vo veľkých mestách projekt realizujeme v priebehu niekoľkých mesiacov.

invipo

Čo je
invipo zač

Invipo je softvérový mozog inteligentného mesta, ktorý zbiera dáta a z pripojených technológií a ďalších dostupných zdrojov v meste. Dokáže vyhodnotiť a jednoducho zobraziť prehľady na jednej ploche mestského dispečingu. Zároveň dokáže pomocou smart scenárov priamo ovplyvňovať chod vzdialených zariadení. Invipo mestu pomáha – zjednodušuje jeho riadenie, má pozitívny vplyv na servisné organizácie a v neposlednom rade výrazne skvalitňuje život obyvateľov.

Vedenie mesta

 • online informácie o chode mesta
 • vizualizácia dát
 • prepojenie jednotlivých systémov
 • realizácia kontextových scenárov
 • podpora na rýchle rozhodovanie
 • výstupy na plánovanie a na rozvoj
 • štatistiky a reporty

Servisné organizácie

 • online monitoring na prehľadovej mape
 • plánovanie údržby a servisu
 • prehľad technológií a služieb
 • ovládanie všetkého z jedného miesta
 • systémové notifikácie a alarmy
 • okamžitá reakcia na vzniknuté situácie
 • prístupy pre IZS

Občania

 • otvorené dáta mesta k dispozícii
 • včasná informovanosť
 • spoluúčasť na rozhodovaní
 • prehľad o doprave a o parkovaní
 • podpora čistej mobility
 • zvýšenie bezpečnosti
 • smart verejný priestor