Invipo Funkcie

Veríme, že v jednoduchosti je krása… a tiež sila! Preto dbáme na to, aby si Invipo poradilo s akoukoľvek úlohou, ale aby sa zároveň nestalo nočnou morou pre tých, ktorí ho používajú. Zakladáme si na jednoduchosti kódu a čistote užívateľského prostredia. Celú platformu staviame na piatich kľúčových vlastnostiach.

Big data

Big data

Invipo ukladá množstvo dát… obrovské množstvo dát! To je možné vďaka škálovateľnej databázovej architektúre a spôsobu, ako Invipo dáta zbiera a vyhodnocuje. Uchovávanie všetkých dát v systéme je tak len otázkou hardvéru a veľkosti úložiska.

Jednotné úživatelké rozhranie

Jednotné
užívateľské rozhranie

Invipo má prívetivé a ľahko pochopiteľné užívateľské rozhranie. Všetko je čisté, jednoduché a jednotné naprieč všetkými modulmi. Všetky funkcie sú na jednom mieste dostupné na jedno kliknutie.

Kompletne riadené udalosťami

Kompletne
riadené udalosťami

Invipo funguje na báze udalostí. Udalosť je elementárnym prvkom platformy. Uchováva informácie o tom, čo sa stalo a nesie so sebou dáta a súbor príkazov. Akonáhle je všetko v udalostiach, môžete ich spracovávať pokročilou logikou pomocou našej technológie Rule Engine.

Webové riešenie

Webové riešenie

Invipo stojí kompletne na webových technológiách. Vo väčšine prípadov sú webový prehliadač a prístup k Invipo serveru to jediné, čo potrebujete. Veríme, že všetko je možné užívateľovi ponúknuť prostredníctvom prehliadača, samozrejme s rešpektovaním vysokého štandardu použiteľnosti.

Otvorená platforma

Otvorená platforma

Invipo otvárame našim partnerom a ich vývojárom. Dokonca, niektoré časti platformy ponúkame celej komunite vývojárov! Domnievame sa, že je dôležité zdieľať časť nášho know-how a umožniť tak partnerom rozširovať systém a zúčastniť sa ďalšieho vývoja.