Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η πλατφόρμα INVIPO είναι μια ευέλικτη, ανοιχτή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Incinity. Στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από την εταιρεία DOTSOFT AE. Η πλατφόρμα INVIPO παρέχει διαλειτουργικότητα μεταξύ αισθητήρων και συσκευών σε ένα ενιαίο περιβάλλον για εφαρμογή σε έργα έξυπνων πόλεων ανεξάρτητα μεγέθους.

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

invipo_web_smartcity_04

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΟΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Η πλατφόρμα INVIPO είναι η μόνη αξιόπιστη λύση με υψηλό value-for-money, για τη διαχείριση και την λειτουργία μιας πόλης, με συνολική επίβλεψη της, μέσα από ένα ενιαίο κέντρο ελέγχου και ένα ενιαίο περιβάλλον. Οι πολίτες και οι δημοτικές αρχές πολλών σημερινών πόλεων, ήδη, εκτιμούν τη βοήθεια που έλαβαν από την πλατφόρμα INVIPO σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας. Χρειάζονται περίπου 3-4 εβδομάδες για την ολοκλήρωση και την εγκατάσταση της πλατφόρμας INVIPO σε ένα υφιστάμενο σύστημα εφαρμογών μιας μικρής πόλης και χρειάζονται μόνο λίγοι μήνες για την ολοκλήρωση και εγκατάσταση σε μία μεγάλη πόλη.

invipo

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ INVIPO

Η πλατφόρμα INVIPO είναι ο «εγκέφαλος» ενός έξυπνου κέντρου συλλογής δεδομένων από συνδεδεμένες τεχνολογίες, συνδεδεμένους αισθητήτες και άλλες διαθέσιμες πηγές στα όρια μιας πόλης. Η πλατφόρμα INVIPO είναι σε θέση να αξιολογήσει τις πληροφορίες που συλλέγει και να τις αναφέρει στο κέντρο ελέγχου της πόλης με ταχύτητα και αξιοπιστία θέτοντας σε λειτουργία ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης.Η πλατφόρμα INVIPO βοηθά τις πόλεις να διευκολύνουν τον καθημερινό έλεγχο της λειτουργίας τους και να βελτιώνουν την οργάνωση των προσφερόμενων υπηρεσιών τους, στοχεύοντας στην καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών της.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΗΜΟ

 • On-line πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της πόλης 24/7
 • Οπτικοποίηση πληροφοριών
 • Διασύνδεση μεμονωμένων συστημάτων με πλήρη ανεξαρτησία από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού
 • Υλοποίηση έξυπνων σεναρίων για την καλύτερη λειτουργία της πόλης
 • Υποστήριξη για γρήγορες αποφάσεις μέσω ενός ενιαίου κέντρου ελέγχου
 • •Δυνατότητες για περαιτέρω σχεδιασμό και ανάπτυξη σε κάθε δήμο ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες του
 • Παροχή στατιστικών στοιχείων και αναφορών

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • On-line παρακολούθηση δεδομένων σε χάρτη
 • Προγραμματισμός υποστήριξης και συντήρησης συσκευών και αισθητήρων
 • Επισκόπηση των τεχνολογιών και των υπηρεσιών ανά σύστημα και τύπο εξοπλισμού
 • Μαζικός έλεγχος και παρακολούθηση από ένα μόνο σημείο (κέντρο ελέγχου)
 • Ειδοποιήσεις συστήματος και προειδοποιήσεις
 • Άμεσες αντιδράσεις σε καταστάσεις και γεγονότα που συμβαίνουν σε μία πόλη
 • Πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πολιτικής προστασίας και έκτακτων αναγκών

ΠΟΛΙΤΕΣ

 • Παροχή ειδοποιήσεων του χρήστη σε πραγματικό χρόνο
 • Δυνατότητα συμμετοχή του στην λήψη αποφάσεων
 • Επισκόπηση της κατάστασης κυκλοφορίας, της στάθμευσης αλλά και του επιπέδου πληρότητας σε κάδους της γειτονιάς του
 • Υποστήριξη της καθαρής κινητικότητας
 • Πλοήγηση χρηστών σε ασφαλείς διαδρομές εντός της πόλης με κάθε διαθέσιμο μέσο
 • Έξυπνη διαχείριση δημόσιων χώρων, ενημέρωση για καταναλώσεις ενέργειας σε δημόσια κτίρια
 • Πρόσβαση σε Ανοιχτά δημόσια δεδομένα – χρήση και πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών